ทัวร์ไต้หวัน

 

 

 

ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN 4 วัน 2 คืน

 

Code : QETPE-XW002   XW


 

ทัวร์ ไตหวัน

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

สายการบิน NokScoot

 


ราคาเริ่มต้น 9,999.-

 

● ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ● ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ● แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน ● ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง ● พิเศษ !!! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน ● บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด ● Wi-Fi on Bus

กำหนดการเดินทาง 

 พ.ค. - ก.ค. 62

 


 

 

 

 

 

ทัวร์ไต้หวันหวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5D 3N 

Code : QE1TPE-XW001


 

ทัวร์ ไตหวัน

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

สายการบิน NokScoot

 


ราคาเริ่มต้น 11,900.-

 

● ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ กินลมชมวิวกับเมืองท่า “สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย” แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก ช้อปปิ้งตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง, ซีเหมินติง, ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย พิเศษ !!! เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. - มิ.ย. 62

 


 

 

 

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน

 BT-TPE03_SL


 

ทัวร์ ไตหวัน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai Lion Air

 


ราคาเริ่มต้น 14,900 .-

 

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่  ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา  เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง
ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง


พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

07 มิ.ย. 62 - 29 ต.ค. 62

 


 

ทัวร์ ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน 

 

code BT-TPE02_SL


 ทัวร์  ไตหวัน

ระยะเวลา  5 วัน 3 คืน

สายการบิน  Thai Lion Air


ราคาเริ่มต้น 13,900-

 

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่   ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ

พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

 

กำหนดเดินทาง

พ.ค. - ต.ค

 


 

 

ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

 

 BT-TPE04_SL


 ทัวร์ ไตหวัน

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai Lion Air

 


ราคาเริ่มต้น 16,900 .-

 

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน
ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป
ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน


พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์
พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

กำหนดการเดินทาง

22 พ.ค 62 - 28 ต.ค. 62

 


 

 

 

 

BT-TPE006 VZ
ระยะเวลา4 วัน 3 คืน
สายการบิน VietJet Air (VZ)


 ราคาเริ่มต้น 13,900.-

 

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน

พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

 

เดินทาง 

เม.ย. - มิ.ย. 62

 

 


 

 

 

 

code BT-TPE07_VZ


ทัวร์ ไตหวัน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน VIETJET AIR


 ราคาเริ่มต้น 12,888.-

 

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ   ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต   สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง

ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 

ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี 

ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA

แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

 

กำหนดเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย.

 
 

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

 

code: ZTPE57


ทัวร์:ไต้หวัน
ระยะเวลา:5 วัน 4 คืน 
สายการบิน:EVA AIR


ราคาเริ่มต้น  18,999

 

ที่นี่ไต้หวัน!!! แดนสวรรค์คนชอบเที่ยว จัดเต็มครบรส กิน เที่ยว ช้อป เที่ยว 3 อุทยานแห่งชาติชื่อดังของไต้หวัน แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

 

 

กำหนดเดินทาง

พ.ค. - มิ.ย. 2019

 


 

 

ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน
ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย

 

 

ทัวร์ ไตหวัน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการ บิน VIETJET AIR


 

ราคาเริ่มต้น 14,888.-

 

นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

กำหนดการเดินทาง
เดือนเมษายน – ตุลาคม 2562

 


 


ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว
4วัน3คืน
ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า

 


code VZ04


ทัวร์ ไตหวัน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VIETJET AIR


ราคาเริ่มต้น 12,888.-

 

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน

เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน
ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


กำหนดการเดินทาง

เดือน มีนาคม 2562

 


 

ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน
ซุปตาร์... มุ้งมิ้งน่ารัก

 

 

ทัวร์ ไตหวัน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน TIGER AIR

 


ราคาเริ่มต้น 14,888.-

 

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 นั่งกระเช้าเมาคง.. ใครไม่มาถือว่าพลาด
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู๊ด, เสี่ยวหลงเปา และสุกี้ TAKAO

ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

กำหนดการเดินทาง

เดือนเมษายน - กันยายน 2562

 


 

 

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน 

 

 


วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น:13,900-

- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - นั่งรถไฟโบราณ  อุทยานอาลีซาน
- ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
- พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง

- แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
*** ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล ดอกซากุระจะบานในประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ***

 

กำหนดเดินทาง

เมษายน - กรกฎาคม 62 

 

 


 

ตึกไทเป 101 (Taipei 101) 

ตึกไทเป 101 (Taipei 101) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ในส่วนของชั้นที่ 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ โดยที่ชั้น 5 จะมีเค้าเตอร์ขายตั๋วสำหรับขึ้นลิฟท์ไปยังจุดชมวิวที่ชั้น 89 ที่เรียกว่า Taipei 101 Observatory ซึ่งเป็นลิฟท์ที่ได้รับการลงเป็นสถิติว่าเร็วที่สุดในโลกโดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด (Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1010 เมตรต่อนาที โดยภายในลิฟท์จะมีหน้าจอที่เพดานลิฟท์ทำเหมือนว่าเรากำลังพุ่งออกไปในอวกาศให้ชมระหว่างอยู่ในลิฟท์ด้วย ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็ขึ้นมาถึงชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นชมวิวกว้างๆ อยู่ในอาคาร จากนี้จะมีบันไดให้เดินขึ้นไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ด้วย และสามารถเดินลงที่ชั้น 88 เพื่อไปดูลูกตุ้มยักษ์ Wind Damper ที่ช่วยเรื่องการทรงตัวของตึกเมื่อรับมือกับแผ่นดินไหวและลมพายุ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป

Visitors: 32,438