ทัวร์พม่า

 

 

 

ทัวร์พม่า: พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินแอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน

 

 

สายการบิน :Air Asia
 
 

ราคาเริ่มต้น:11,900 .-
 
ไฮไลท์ทัวร์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า

ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม

พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 
กำหนดการเดินทาง: ก.ย 62 - ก.พ 63
 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า: ลงรักพุกาม....สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน 

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:10,900 .-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยาชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม
พระราชวังมัณฑะเลย์
 
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: ก.ย 62 - ก.พ 63
 

 

 

 

ทัวร์พม่า: พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน2คืน

สายการบิน :Bangkok Airways
 

ราคาเริ่มต้น:10,900 .-
 
 
ฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม
ทะเลสาบคองตามัน
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ
เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
 
 
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง
 
ต.ค - ม.ค 62
 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:โปรพม่า5ดาวย่างกุ้งหงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ3บูชาสถาน

สายการบิน :Nok Air
 

ราคาเริ่มต้น:11,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว และชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น
สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
นั่งเรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา และสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่วัดบารมี
ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ และเทพกระซิบ
ชอปปิงตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของพม่า
 
 
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง และชาบูชิ
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: ก.ย. - ต.ค 62
 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:โปรพม่า5ดาวย่างกุ้งหงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ3บูชาสถาน

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:11,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 
 
เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทางก.ย. 62 -ก.พ 63

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม บินไลอ้อนแอร์ พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

สายการบิน :Thai Lion Air
 
ราคาเริ่มต้น:8,999.-
 
ไฮไลท์ทัวร์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  

อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 
กำหนดการเดินทาง:ก.ย. - ธ.ค 62

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL 2 วัน 1 คืน

สายการบิน :Thai Lion Air (SL)
 

ราคาเริ่มต้น:7,900 .-
  
ไฮไลท์ทัวร์
สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ
ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล
ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง และเที่ยวตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง
ส.ค. - ธ.ค. 62
 

 

 

 

ทัวร์พม่า:โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

สายการบิน :Bangkok Airways
 

ราคาเริ่มต้น: 11,900-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 5 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 
กำหนดการเดินทางก.ย.  62 - ม.ค. 63
 

 

 

 

ทัวร์พม่า:พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] 3D2N

 

code ZRGN06


ทัวร์ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : MYANMAR AIRWAY


 ราคาเริ่มต้น  9,999.-

 

 นั่งกระเช้าไฟฟฟ้าขึ้นเข้า พักอินทร์แขวน 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ เจดีย์คาบาเอ เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร

กำหนดการเดินทาง  10 ต.ค. 62 - 13 ม.ค. 63

 


 

 

 

ทัวร์พม่า:มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ]4 วัน 3 คืน

 

code ZMDL05


ทัวร์ พม่า
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน :BANGKOK AIEWAYS


 ราคาเริ่มต้น  12,999.-

 

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน สกายน์ อมรปุระ เจดีย์
ชเวสิกอง ล้างหน้าพระพักต์ พระมหามัยมุนี สะพานไม้สัก พระราชวัง

กำหนดการเดินทาง  12 ก.ค. 19 - 2 ม.ค. 20

 


 

 

 

 

ทัวร์พม่า:พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] 3D2N

 

code ZRGN04


ทัวร์ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน :Air Asia


 ราคาเริ่มต้น  11,999.-

 

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ พักหรู 5 ดาว นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน เต็มอิ่มจุใจบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด และกุ้งแม่น้ำเผา

กำหนดการเดินทาง  3 ต.ค. 62- 11 ม.ค. 63

 


 

 

 

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน

 

BT-MMR061_FD


 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Air Asia (FD)


 ราคาเริ่มต้น 16,900.-


ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม

ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 

เดินทาง 

 29  ก.ค. 62  -  22 ก.ย. 62

 


 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:  ไหว้พระวัดดัง 1 วัน

สายการบิน :Nok Airราคาเริ่มต้น:3,999  .-
 
ไฮไลท์ทัวร์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์

นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน

สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี

เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต

อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น 

 
กำหนดการเดินทาง
พ.ค. - ก.ย
 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า: พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 

สายการบิน :Bangkok Airways

ราคาเริ่มต้น:17,900 .-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ
นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์
พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 29 เม.ย 62 - 30 ก.ย. 62
 

 

 

บินตรงเชียงใหม่ มิงกะลาบา สาธุ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน3 วัน 2 คืน

 

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
 

ราคาเริ่มต้น:16,888.-

นั่งกระเช้า สู่ พระธาตอินทร์แขวน ยอดเขาไจก์ทีโย ชมวิวแบบพาโนรามา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยันจันทรา
สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระเกศาธาตุ ขยับได้ราวกับยังมีชีวิตอยู่ ณ วัดบารมี

รับฟรีเทพทันใจ ท่านละ 1 องค์
พักโรงแรมดี 4 ดาว
อร่อยเด็ด!! กับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 04 - 06 พ.ค. 62
วันที่ 18 - 20 พ.ค. 62 (วันวิสาขบูชา,วันหยุดชดเชย)
วันที่ 07 - 09 มิ.ย. 62

 


 

ทัวร์พม่า  3D2N มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ


วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น: 11,999.-
ไฮไลท์ทัวร์
พระราชวังไม้สัก - พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ - สะพานไม้สักอูเบ็ง เจดีย์บูพยา -วัดอนันดา - วัดมนุหะ วัดกุมยางกี - เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจีน - วัดสัพพัญญู  มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน "เจดีย์ชเวสิกอง" ร่วมพิเศษล้างพระพักตร์ "พระมหามัยมุนี" ชมวิว "ป่าทะเลย์เจดีย์ 4,000 องค์"
 
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์ "หุ่นเชิดโบราณ"
แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ
 
กำหนดการเดินทาง:  
05 - 27 เมษายน 2562
10 - 18 พฤษภาคม 2562
14 - 28 มิถุนายน 2562
15 - 26 กรกฎาคม 2562
 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:โปรสุขใจ...บินไปอิ่มบุญ กับแอร์เอเชีย พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

สายการบิน :Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น:10,900 .-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ชมเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
ขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ และเทพกระซิบ
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน
อิ่มอร่อยกับชาบูชิบุฟเฟ่ต์ พักหรู 4 ดาว
 
กำหนดการเดินทาง
05 เม.ย 62-16 เม.ย 62

 

 

 

ทัวร์พม่า: ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน4วัน3คืน 

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:16,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่ ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ
 
 
พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง
20 ธ.ค. 61-02 เม.ย 62
 

 

 

 

ทัวร์พม่า: มหัศจรรย์สามวันสองคืน BAGAN นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:21,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
สักการะ เจดีย์บูพญา และชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา และวัดมนุหา
เที่ยว วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล และชมวิหารธรรมยันจี
นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู และชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง และวัดกุโสดอ
 
 
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 02 ก.พ. 62-08 เม.ย 62
 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:  พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 

สายการบิน :Bangkok Airways
 

ราคาเริ่มต้น:12,900 .-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
 
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
*เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเลานจ์ที่สนามบินฟรี*
 
กำหนดการเดินทาง:
 
 12 เม.ย 62 - 30 ก.ย. 62
 
 

 

 

 

ทัวร์พม่า: แกรนด์พม่าย่างกุ้งหงสาวดี พุกาม. มัณฑะเลย์ อินเล6วัน 

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:30,900.-
 
ไฮไลท์ทัวร์
 
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
ชมวิวที่สวยงาม เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม
 
 
เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+กุ้งแม่น้ำเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 02 เม.ย 62-05 พ.ค 62
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่างกุ้งสายบุญ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)ราคาเริ่มต้น: 7,900 6,888.- ที่หลุด ราคาพิเศษ
 

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต • บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ • พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
 
 
วันเดินทาง
มี.ค. 62 : 
1-2 , 2-3 , 9-10 , 15-16 , 16-17 , 22-23 , 23-24 , 29-30 , 30-31
7,900 บาท
มี.ค. 62 : 
8-9
6,888 บาท
พ.ค. 62 : 
10-11 , 11-12 , 17-18 , 24-25 , 25-26 , 31-1 มิ.ย.
7,900 บาท
มิ.ย. 62 : 
1-2 , 8-9 , 15-16 , 22-23 , 29-30
7,900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)ราคาเริ่มต้น: 8,900.-
 

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ไหว้ขอพรที่พระนอนยิ้มหวาน พร้อมช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาวน์ • เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำย่าง
 
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 62 : 
23-24 , 24-25 , 31-1 เม.ย.
8,900 บาท
เม.ย. 62 : 
21-22 , 28-29
8,900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พม่าบุญใหญ่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

 

 ราคาเริ่มต้น: 13,900 11,888.- ที่หลุด ราคาพิเศษ
 

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
 
วันเดินทาง
มี.ค. 62 : 
15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31 , 30-1 เม.ย.
13,900 บาท
เม.ย. 62 : 
6-8
15,900 บาท
เม.ย. 62 : 
13-15 , 14-16
16,900 บาท
พ.ค. 62 : 
4-6 , 10-12 , 11-13 , 16-18 , 25-27 , 31-2 มิ.ย.
13,900 บาท
พ.ค. 62 : 
18-20
15,900 บาท
มิ.ย. 62 : 
1-3 , 8-10 , 14-16 , 21-23 , 28-30
13,900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

มนต์เสน่ห์พุกาม... มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน 

 

 ราคาเริ่มต้น: 14,900 13,888.- ที่หลุด ราคาพิเศษ

ไฮไลท์ทัวร์
• ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) • สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย • ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์ • ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
 
 
 
 
กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 62 : 
28-3 มี.ค.
14,900 บาท
มี.ค. 62 : 
7-10
13,888 บาท
มี.ค. 62 : 
14-17 , 21-24 , 28-31
14,900 บาท
เม.ย. 62 : 
13-16
17,900 บาท
พ.ค. 62 : 
17-20
15,900 บาท
พ.ค. 62 : 
23-26
14,900 บาท
มิ.ย. 62 : 
6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30
14,900 บาท
 
 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า: ทัวร์พม่า4เมือง4วัน 

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:18,900 .-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ และเทพกระซิบ
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา และบุฟเฟต์ชาบูชิ
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 05 เม.ย 62-29 เม.ย 62
 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 45,195