ทัวร์พม่า

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน
ซุปตาร์...ผู้ชนะสิบทิศ

 


code FD03


ทัวร์ พม่า
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA


ราคาเริ่มต้น 11,888.-

 

เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่ ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
นั่งกระเช้า สู่ พระธาตอินทร์แขวน ชมวิวแบบพาโนรามา สักการะ เจดีย์ชเวมอดอร์ และ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ขอพร.. เทพกระซิบ และ เทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย
พักโรงแรมย่างกุ้ง 4 ดาว และ พักใกล้พระธาตุอินแขวน 1 คืน

เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู HOTPOT KING เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษสุด!! รับฟรี เทพทันใจ ท่านละ 1 องค์
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


กำหนดการเดินทาง มกราคม – เมษายน 2562

 


 

 
CODE BT-MMR04

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Nok Air (DD)

 


ราคาเริ่มต้น 11,900.-

ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง  นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว และชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น

สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นั่งเรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา และสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่วัดบารมี

ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ และเทพกระซิบ

ชอปปิงตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของพม่า

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง และชาบูชิ

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 

กำหนดเดินทาง

ก.พ. - เม.ย. 2562

 


 

ทัวร์พม่า FIVE STAR MYANMAY 2D1N ย่างกุ้ง หงสา พักหรู 5 ดาว 

วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น:6,999.-
ไฮไลท์ทัวร์
พระนอนตาหวาน - พระนอนยิ้มหวาน - วัดพระ 4 ทิศ เจดีย์โบตะทาวน์ - พระหินอ่อน - วัดงาทัตจี - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่างกุ้ง หงสา พักหรู 5 ดาว ไหว้พระ 9 วัด สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
 
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ
  
กำหนดการเดินทาง
03 - 31 ธันวาคม 2561
07 - 28 มกราคม 2562
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
04 - 25 มีนาคม 2562
 

 

 

ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3D2N ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว 

วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น:10,999.-
ไฮไลท์ทัวร์
พระนอนตาหวาน - พระนอนยิ้มหวาน - พระราชวังบุเรงนอง พระ 4 ทิศ - พระหินอ่อน - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระธาตุมุตา ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอว์ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ มื้อ
 
พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ ชาบูพม่า นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน             
 แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ
  
กำหนดการเดินทาง
01 - 30 ธันวาคม 2561
04 - 30 มกราคม 2562
01 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 27 มีนาคม 2562
 

 

ทัวร์พม่า YONGON ทันใจ!! 2D1N สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี

ชิมเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น:7,999.-
ไฮไลท์ทัวร์
วัดโจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ้ปุ่น เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน, พระเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี
 
ชิมเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา
 
กำหนดการเดินทาง 08 ธันวาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562
 

 

ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN 3D2N มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน "เจดีย์ชเวสิกอง" ร่วมพิเศษล้างพระพักตร์ "พระมหามัยมุนี" ชมวิว "ป่าทะเลย์เจดีย์ 4,000 องค์"


วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น: 11,999.-
ไฮไลท์ทัวร์
พระราชวังไม้สัก - พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ - สะพานไม้สักอูเบ็ง เจดีย์บูพยา -วัดอนันดา - วัดมนุหะ วัดกุมยางกี - เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจีน - วัดสัพพัญญู  มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน "เจดีย์ชเวสิกอง" ร่วมพิเศษล้างพระพักตร์ "พระมหามัยมุนี" ชมวิว "ป่าทะเลย์เจดีย์ 4,000 องค์"
 
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์ "หุ่นเชิดโบราณ"
แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ
 
กำหนดการเดินทาง:  25 - 27 มกราคม 2562 08
22 กุมภาพันธ์ 2562
05 - 27 เมษายน 2562
10 - 18 พฤษภาคม 2562
14 - 28 มิถุนายน 2562
15 - 26 กรกฎาคม 2562
 

 

ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมป่าทะเลเจดีย์ ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณะเลย์

 

 พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา หุ่นเชิดโบราณ

FREE!! ถุงผ้า+พัด

วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น:11,888.-
ไฮไลท์ทัวร์
สะพานไม้อูเบ้ง - วัดชะเวนันดอร์ - วัดกุโศดอ - เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุณี - เจดีย์บึงกุน - เจดีย์ชินฟิวเม - วิหารมายันจี มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมป่าทะเลเจดีย์ ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณะเลย์
 
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา หุ่นเชิดโบราณ
 
FREE!! ถุงผ้า+พัด
 
 
เดินทาง 
09 - 30 พฤศจิกายน 2561
13 - 30 ธันวาคม 2561
18 - 31 มกราคม 2562
07 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
07 - 21 มีนาคม 2562
 

 

ทัวร์พม่าTHE HOLY MYANMAR 3D2N ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ

แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร - เป็ดปักกิ่ง - กุ้งแม่น้ำเผา


ราคาเริ่มต้น:9,888-
ไฮไลท์ทัวร์
เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา - ช้างเผือก - พระหินอ่อน - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก็อต
ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ
 
 
แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ
 
เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร - เป็ดปักกิ่ง - กุ้งแม่น้ำเผา
 
 
เดินทาง  
08 - 31 ธันวาคม 2561
04 - 25 มกราคม 2562
08 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 29 มีนาคม 2562
 

 

 

 

ทัวร์พม่า: ทัวร์พม่าย่างกุ้งหุงสาวดี  สิเรียม 3 วัน การะ2มหาบูชาสถาน  พระมหาเจดีย์วเวดากอง •เจดีย์ชเวมอดอร์

สายการบิน :Nok Air

ราคาเริ่มต้น: 9,999.-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า
นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม
ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 22 ธ.ค. 61-25 มี.ค. 62
 

 

 

ทัวร์พม่า: ทัวร์พม่าย่างกุ้งไหว้พระวัดดังไหว้พระสวดมนต์ขอพรเสริมบารมีแก้ปีชง


ราคาเริ่มต้น: 4,999.-
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี
 
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
  
 
กำหนดการเดินทาง:18 ธ.ค. 61-26 มี.ค. 62

 

 

 

ทัวร์พม่า: ทัวร์พม่าย่างกุ้งสามวันสองคืนหงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ3มหาบูชาสถาน พักหรู5ดาว

สายการบิน :Nok Air
 

ราคาเริ่มต้น:10,900.-
 
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 
เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
 
กำหนดการเดินทาง: 28 ธ.ค. 61-25 มี.ค. 62
 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:มหัศจรรย์สามวันสองคืนเมียนม่าโปรน้องดีบินรู้อยู่5ดาว ย่างกุ้งหงสาวดี ชเวดากอง อินทร์แขวน

สายการบิน :Bangkok Airways

ราคาเริ่มต้น:11,900.-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด
 
เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 5 ดาว
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 28 ธ.ค. 61-24 ก.พ. 62
 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:โปรพม่า5ดาวย่างกุ้งหงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ3บูชาสถาน

สายการบิน :Nok Air

ราคาเริ่มต้น:11,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว และชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น
สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
นั่งเรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา และสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่วัดบารมี
ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ และเทพกระซิบ
ชอปปิงตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของพม่า
 
 
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง และชาบูชิ
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 14 ธ.ค. 61-25 มี.ค. 62
 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:โปรพม่า5ดาวย่างกุ้งหงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ3บูชาสถาน

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:11,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 
 
เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 28 ธ.ค. 61-01 เม.ย 62
 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:พม่าย่างกุ้งหงสาวดี. สาการะ3มหาบูชาสถาน เซเวดากอง ชเวมอดร์ อินทร์แขวน

สายการบิน :Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น:11,900.-
 
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 28 ธ.ค. 61-25 มี.ค. 62
 

 

 

 

ทัวร์พม่า: ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน4วัน3คืน สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกามปลาทะเลเจดีย์ 4000 องค์

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:16,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ
 
 
พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 20 ธ.ค. 61-02 เม.ย 62
 

 

 

 

ทัวร์พม่า: มหัศจรรย์สามวันสองคืน BAGAN นั่งบอลลูนชมเมืองพุกามร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:21,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
สักการะ เจดีย์บูพญา และชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม
ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา และวัดมนุหา
เที่ยว วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล และชมวิหารธรรมยันจี
นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู และชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง และวัดกุโสดอ
 
 
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 02 ก.พ. 62-08 เม.ย 62

 

 

 

ทัวร์พม่า: บินลัดฟ้าพาเที่ยวเนปิดอว์ ทัวร์พม่าย่างกุ้งของหงสาวดีพระธาตุอินทร์แขวน 4วัน3คืน

สายการบิน :Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น:12,900.-
 
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ
 
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
 
กำหนดการเดินทาง: 28-31 ธ.ค. 61

 

 

 

 

ทัวร์พม่า: ลงรักพุกาม....สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน 

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:10,900 .-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยาชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม
พระราชวังมัณฑะเลย์
 
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 02 ก.พ. 62-29 เม.ษ.62
 

 

 

 

ทัวร์พม่า: ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน4วัน3คืน สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกามปลาทะเลเจดีย์ 4000 องค์

สายการบิน :Air Asia
 

ราคาเริ่มต้น:13,900.-
 
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
 
 
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
 
กำหนดการเดินทาง: 27 ธ.ค. 61-02 เม.ย 62
 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า:  พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 

สายการบิน :Bangkok Airways
 

ราคาเริ่มต้น:13,900 .-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
 
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
*เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเลานจ์ที่สนามบินฟรี*
 
กำหนดการเดินทาง:
 
 02 ก.พ. 62-29 เม.ย 62
 
 

 

 

 

ทัวร์พม่า: แกรนด์พม่าย่างกุ้งหงสาวดี พุกาม. มัณฑะเลย์ อินเล6วัน สักการะ5 มหาบูชาสถาน

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:30,900.-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
ชมวิวที่สวยงาม เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม
 
 
เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+กุ้งแม่น้ำเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ
 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 02 เม.ย 62-05 พ.ค 62
 

 

 

 

ทัวร์พม่า: พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน2คืน

สายการบิน :Bangkok Airways
 

ราคาเริ่มต้น:10,900 .-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม
ทะเลสาบคองตามัน
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ
เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
 
 
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 08 ก.พ. 62-14-16 เม.ย 62
 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า: พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน สักการะ2 มหาบูชาสถานสักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4000 องค์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี

สายการบิน :Bangkok Airways

ราคาเริ่มต้น:17,900 .-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ
นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์
พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 01 มี.ค. 62-29 เม.ย 62
 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า: ทัวร์พม่า4เมือง4วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3มหาบูชาสถาน. •พระมหาเจดีย์เวดากอง •พระเจดีย์ชเวสิกอง •พระมหามัยมุนี

สายการบิน :Air Asia

ราคาเริ่มต้น:18,900 .-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์
ชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ และเทพกระซิบ
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา และบุฟเฟต์ชาบูชิ
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
กำหนดการเดินทาง: 05 เม.ย 62-29 เม.ย 62

 

Visitors: 20,758