ทัวร์ตุรกี

   
 
ดูไบ 8 วัน 5  คืน พักหรู 5 ดาว สุ้ดคุ้ม!!
code BT-IST02_TK

 ทัวร์ ตุรกี
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน   Turkish Airlines


 ราคาเริ่มต้น 35,900.-

 

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่  ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน 
ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย
ชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต
ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด
ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ 
นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance
พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

 

เดินทาง

มิ.ย. - ธ.ค. 62

 

 


 

 

 

 

 

มหัศจรรย์...ตุรกี บินภายใน 2 ขา ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่ 8 วัน 5 คืน

 

ราคาเริ่มต้น: 39,900 .-
ไฮไลท์ทัวร์
ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่   ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมหุบเขานกพิราบ Pigeon Valley
ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย
ชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต
มอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด
ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ
นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance
พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน
  
กำหนดการเดินทาง:
 
08 ส.ค. 62 - 29 พ.ย. 62
 

 

 

 

 

ทัวร์ตุรกี:มหัศจรรย์..ตุรกี LAVENDER 10 วัน 7 คืน

 

 

 
ราคาเริ่มต้น: 34,900 -
 
 
ไฮไลท์ทัวร์

พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส บลูมอสก์ วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา พระราชวังทอปกาปึ ชม เมืองโบราณ ทรอย ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า สถานีคาราวาน คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม หุบเขานกพิราบ นครใต้ดินไคมัคลึ ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ

 
เดินทาง 18-27 มิ.ย. 62
 

 

ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู
เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน

 

 

 

ราคาเริ่มต้น: 29,999.-


เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน
เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์
เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง(ดื่มไวน์ท้องถิ่นแบบไม่อั้น)
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค
เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู


กำหนดเดินทาง 27 มิถุนายน– 08 พฤศจิกายน 2562

 


 

 

 

 

IST12 TK TURKEY BEST EVER 9D6N 2019 (MAY-AUG)


 
ราคาเริ่มต้น:  29,900-
 
 
ไฮไลท์ทัวร์

บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส   ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง 
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สนามบินอิสตัลบูล 

 
เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 62      
 

 

 

IST05 TK TURKEY SUPREME 8D6N (AUG-OCT)
PROGRAM DETAIL 

 


ราคาเริ่มต้น: 29,900-
ไฮไลท์ทัวร์

บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส    ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง 
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า 
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สนามบินอิสตัลบูล 

 
 เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 62
 

 

 

มหัศจรรย์..TURKEY ชมฤดูกาลดอกไม้ 9 วัน 6 คืน

  


ราคาเริ่มต้น:32,900 .-
ไฮไลท์ทัวร์

ชานักกาเล ชมเมืองโบราณทรอย  ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามมุคคาเล ชมทุ่งดอกลิลลี่และกุหลาบ  คัปปาโดเกีย นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย นครใต้ดินคาดัค
นครใต้ดินคาดัค ทะเลสาบน้ำเค็ม สุสานอาตาเตริ์ก
ฮายาโซฟีอา พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
บลูมอสก์ หรือ สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
ชมจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ชมพระราชวังทอปกาปึ
พักหรู 5 ดาว พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน
พิเศษ!! โชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance

 
กำหนดการเดินทาง:
 
อัพเดทล่าสุด
09-17 พ.ค 62
15-23 พ.ค 62
 

 

 

 

ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน 

 

 Code : GO3IST-TK002


 
ราคาเริ่มต้น: 38,900.-
 
ไฮไลท์ทัวร์
เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายกา บินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทา ประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต • พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) • ชมต้นกำเนิดของดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019 ในเดือนเมษายน (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
 
  
กำหนดการเดินทาง:
 
เมษา - มิถุนายน 2562
 
 
 

 

 

 

 

 Code  BT-IST001_TK


ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

สายการบินTurkish Airlines (TK)


ราคาเริ่มต้น 33,900.-

 

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน ชมสวนเชอรี่พร้อมเก็บเกี่ยวเชอรี่สดสดจากสวน เที่ยวครบ 9 วัน พักหรู 5 ดาว ชมม้าไม้เมืองทรอย ปามุคคาเล
นั่งบอลลูนที่คัปปาโดเกีย

 

กำหนดเดินทาง
พ.ค. - มิ.ย.


 

 

 

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9วัน 6คืน

วัน 6 คืน

ราคาเริ่มต้น: 35,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
 
เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม เที่ยวอิสตันบูลเมืองหลวงเก่าแก่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง เยี่ยมชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุสหรือเอฟเฟส ที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยจากอดีต ชมความสวยงามทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่ไม่เหมือนใครที่ ปามุคคาล่ ปราสาทปุยฝ้าย ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตาของผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนที่คัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม เลือกซื้อของฝากที่ Spice Bazaar  เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ นอกจากนั้นยังมีอาหารขึ้นชื่อ และของฝากมากมาย
 
พักโรงแรม4ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม20มื้อ!
  
กำหนดการเดินทาง
 
เมษายน 2562  - พฤษภาคม 2562
 

 

 

  


ราคาเริ่มต้น: 31,999.-
ไฮไลท์ทัวร์

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน  ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี

ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ

ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ

ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”

ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด

ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

 
 
กำหนดการเดินทาง:
 
อัพเดทล่าสุด
02 พ.ค 62
 

 

 

ทัวร์ตุรกี: มหัศจรรย์ TURKEY บินตรงสู่อิสตันบูล + บินภายใน1ขา

 

ราคาเริ่มต้น: 34,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่
ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน
ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย
ชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต
ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด
ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ
นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance
พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน
  
กำหนดการเดินทาง:
 
11มี.ค. 62 - 02 เม.ย 62
 

Visitors: 30,522