ทัวร์อินเดีย

 

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก นมัสเตเปลี่ยนสี]6 วัน 4 คืน

 code:ZDEL03

ทัวร์:อินเดีย
ระยะเวลา:6 วัน 4 คืน
สายการบิน:TG
 

* ไฮไลท์

 เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" เก็บแอปเปิ้ลสดๆ จากสวน ไฮไลท์สุดในย่านนี้ใบไม้เปลี่ยนสี ต้องร้องว้าว!! พักโรงแรม 4 ดาว และพักบ้านเรือ 3 คืน แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปบาล์ม พิเศษ!! นั่งกระเช้า..กุลมาร์ค กอนโดล่า ล่องเรือชิคารา
ชมทะเลสาบดาล และยิ่งไปกว่านี้หลากหลายด้วยบริการอาหารไทย 1 มื้อ
 
เดินทาง
14-19 พ.ย. 19
21-26 พ.ย. 19
 

 

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]5 วัน 3 คืน

 code:ZDEL01 

ทัวร์:อินเดีย
ระยะเวลา:5 วัน 3 คืน
สายการบิน:TG
 

* ไฮไลท์

อินเดียจะกี่ครั้ง...ก็หลงรัก ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู ฮาวามาฉาลมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย
ชมพระอาทิตย์ขึ้น อนุสรณ์แห่งความรัก "ทัชมาฮาล" พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ / นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด / พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!! พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ
 
เดินทาง
พ.ย. 19  -   ธ.ค. 19
 

 

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก อะลาดิน]

 
 codeZDEL02

ทัวร์:อินเดีย
ระยะเวลา:6 วัน 4 คืน
สายการบิน:TG
 

* ไฮไลท์

เยือนสวิตเวอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" ชิมแอปเปิ้ลสดๆ จางกสวน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักบ้านเรือ 3 คืน แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปบาล์ม พิเศษ!! นั่งกระเช้า กุลมาร์ค กอนโดล่า + ล่องเรือชิคารา ชมทะเลสาบดาล มื้อพิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ
 
เดินทาง
ก.ค. 19  -   ส.ค. 19
 

 

 

 

ทัวร์อินเดีย: อินเดีย Special Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน 


 India Kashmir


 ราคาเริ่มต้น: 15,900.-

•Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต - “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ - นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน - พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม - หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย - ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี
 
กำหนดการเดินทาง: 
 
พ.ค. - ต.ค. 62 

 

 

ทัวร์อินเดีย: มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน


 India

 

 ราคาเริ่มต้น: 16,900.-

• พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT  ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก CITY PALACE อัคราฟอร์ท
Step Well วัดพระพิฆเนศ
แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่
 
กำหนดการเดินทาง: 
11 ส.ค. 62 - 02 ต.ค. 62
 

 

 

ทัวร์อินเดีย: ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน
ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี

 

พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

 พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว


 India


 ราคาเริ่มต้น: 16,900.-

• ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน  ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
 
 
พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
 
กำหนดการเดินทาง: 
27 ต.ค. 62 - 03 ก.พ. 63
 

 

Visitors: 45,198