ทัวร์อินเดีย

 

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก อะลาดิน]

 
 codeZDEL02

ทัวร์:อินเดีย
ระยะเวลา:6 วัน 4 คืน
สายการบิน:TG
 

* ไฮไลท์

เยือนสวิตเวอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" ชิมแอปเปิ้ลสดๆ จางกสวน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักบ้านเรือ 3 คืน แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปบาล์ม พิเศษ!! นั่งกระเช้า กุลมาร์ค กอนโดล่า + ล่องเรือชิคารา ชมทะเลสาบดาล มื้อพิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ
 
เดินทาง
ก.ค. 19  -   ส.ค. 19
 

 

 

 

ทัวร์อินเดีย: อินเดีย Special Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน 


 India Kashmir


 ราคาเริ่มต้น: 15,900.-

•Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต - “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ - นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน - พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม - หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย - ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี
 
กำหนดการเดินทาง: 
 
พ.ค. - ต.ค. 62 

 

 

ทัวร์อินเดีย: มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน


 India


 ราคาเริ่มต้น: 16,900.-

• พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT  ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก CITY PALACE อัคราฟอร์ท
Step Well วัดพระพิฆเนศ
แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่
 
กำหนดการเดินทาง: 
11 ส.ค. 62 - 02 ต.ค. 62
 

 

 

ทัวร์อินเดีย: ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน
ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี

 

พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

 พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว


 India


 ราคาเริ่มต้น: 16,900.-

• ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน  ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
 
 
พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
 
กำหนดการเดินทาง: 
27 ต.ค. 62 - 03 ก.พ. 63
 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล พัก 5 ดาว บิน TG 5 วัน 3 คืน

 

ราคาเริ่มต้น: 24,900.-
 
 
ชมเมืองอันเลื่องชื่อ นครสีชมพู  ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก พระราชวังสายลม พระราชวังสายน้ำ นั่งช้าง ขึ้นชม AMBER FORT
ชมห้องสีฟ้า ณ CITY PALACE
ชมป้อม AGRA FORT และ RED FORT
ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน
สักการะวัดพระพิฆเนศ
ชอปปิ้งตลาดจันปาท
แถมฟรี!! ชุดนมัสเต (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุม)
 
เดินทาง :  02  พ.ค 62 - 26 ส.ค. 62
 

 

BZDPS05 PERFECTION BALI 5D3N

 

code:BZDPS05


ทัวร์:PERFECTION BALI 5D3N XJ
ประเทศ:บาหลี
ระยะเวลา:5D3N

สายการบิน:Air Asia


ราคาเริ่มต้น:16,999.-

 


ไฮไลท์ทัวร์
-เกาะบาหลี -วัดเม็งวี -วัดเบซากีห์ -ชมระบำบารองแดนซ์ -หมู่บ้านคินตามานี -ภูเขาไฟบาดูร์ -ทะเลสาบบาดูร์ -วิหารเทมภัคศิริงค์ -ตลาดปาบเซียน -วานากิริฮิลล์
-ประตูสวรรค์ -เทือกเขาเบดูกัล -วัดอุลัน ดานู -ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล้อท
-สวนพระวิษณุ -วิหารอูลูวาต

บินตรงลัดฟ้าสู่เกาะบาหลี อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ชมประตูสวรรค์ "ฮันดาราเกท"

พิเศษ!! ชมโชว์บารองแดนซ์,ชมนาขั้นบันได
สนุกสุดมันส์ "เล่นบาหลีสวิง"


เดินทาง
21 กุมภาพันธ์ - 01 สิงหาคม 2562 

 


 

 

 

 

 

Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6วัน 4คืน โดยสายการบิน สไปรท์เจ็ท (SG)ราคาเริ่มต้น: 28,888.-
 
 
• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือนมี.ค. – เม.ย.) • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
 
เดินทาง :  มี.ค.-พ.ค.  62
 

Visitors: 38,974