ทัวร์อินเดีย

 

BZDPS05 PERFECTION BALI 5D3N

 

code:BZDPS05


ทัวร์:PERFECTION BALI 5D3N XJ
ประเทศ:บาหลี
ระยะเวลา:5D3N

สายการบิน:Air Asia


ราคาเริ่มต้น:16,999.-

 


ไฮไลท์ทัวร์
-เกาะบาหลี -วัดเม็งวี -วัดเบซากีห์ -ชมระบำบารองแดนซ์ -หมู่บ้านคินตามานี -ภูเขาไฟบาดูร์ -ทะเลสาบบาดูร์ -วิหารเทมภัคศิริงค์ -ตลาดปาบเซียน -วานากิริฮิลล์
-ประตูสวรรค์ -เทือกเขาเบดูกัล -วัดอุลัน ดานู -ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล้อท
-สวนพระวิษณุ -วิหารอูลูวาต

บินตรงลัดฟ้าสู่เกาะบาหลี อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ชมประตูสวรรค์ "ฮันดาราเกท"

พิเศษ!! ชมโชว์บารองแดนซ์,ชมนาขั้นบันได
สนุกสุดมันส์ "เล่นบาหลีสวิง"


เดินทาง
21 กุมภาพันธ์ - 01 สิงหาคม 2562 

 


 

 

 

อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)ราคาเริ่มต้น: 25,888.-
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์ • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
 
กำหนดการเดินทาง:
 
ธ.ค. 61 : 31-6 ม.ค.
ม.ค. 62 : 14-20
ก.พ. 62 : 18-24
มี.ค. 62 : 4-10
 

 

 

 

Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6วัน 4คืน โดยสายการบิน สไปรท์เจ็ท (SG)ราคาเริ่มต้น: 28,888.-
 
 
• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือนมี.ค. – เม.ย.) • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
 
เดินทาง :  มี.ค.-พ.ค.  62
 

 

 

NAMASTE INDIA 5D3N อินเดียจะกี่ครั้ง... ก็หลงรัก ตะลุยเมืองซัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล

 

 

พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด

แจกฟรี!! ชุดสาหรี่+หิมาลายา ลิป บาล์มราคาเริ่มต้น: 16,999-
 
 
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ซิตี้ พาเลส - ฮาวา มาฮาล - อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล - กุตับมีนาร์ ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพื้่นเมืองจันปาตร์ต
 
เดินทาง : 
25 - 29 มกราคม 2562
01 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 29 มีนาคม 2562
 

 

 

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา HID-XW41-S01 HAPPY INDIA น่ารัก 4D1N 

 
 
 code:HIDXW41S01  

ทัวร์:อินเดีย
ระยะเวลา:4 วัน 1 คืน
สายการบิน:nok scoot
 

* ไฮไลท์

วันแรก สนามบินดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี (- / - / -)วันที่สอง เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท – ทัชมาฮาล (B / L / D)
วันที่สาม ชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล - (B/L/D)
วันที่สี่ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 
เดินทาง
21 ธ.ค. 61
3 พ.ค. 62
 

 

ทัวร์อินเดีย HID-XW52-A01 HAPPY INDIA นมัสเต 5D2N 

 
 รหัสสินค้าHID-XW52-A01 

ทัวร์:อินเดีย
ระยะเวลา:5 วัน 2 คืน
สายการบิน:nok scoot
 

 

* ไฮไลท์

วันแรก สนามบินดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี (- / - / -) วันที่สอง เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล (B/L/D)
วันที่สาม เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท – ทัชมาฮาล (B / L / D)
วันที่สี่ เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี (B / L /D)
วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ตลาดพื้นเมืองจันปาท
 
เดินทาง
18 ธ.ค. 61
4 พ.ค. 62
 
 

 

ทัวร์อินเดีย: ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน
ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี

 

พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

 พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว


 India


 ราคาเริ่มต้น: 16,900.-

• ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน  ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
 
 
พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
 
กำหนดการเดินทาง: 
25 ม.ค. 62
25 มี.ค. 62
 

 

Visitors: 20,760