ทัวร์อินโดนีเซีย

 

เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์] 3 วัน 2 คืน

 Code :ZDPS10 

INDONESIA
สายการบิน :THAI Lion AIR

ราคาเริ่มต้น:10,999-

สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย
ชมวิหารกลางทะเลและวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ชมความงามประตูสวรรค์"ฮันดาราเกท"
เช็คอินสุดชิค ณ จุดถ่ายรูปรังนก
พิเศษ...ซีฟู้ดสไตบ์บาหลีหาดจิมบารัน !!

กำหนดเดินทาง: ธ.ค. 62 - มิ.ย. 63

 

 


 

 

 

เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า] 4 วัน 3 คืน

 Code :ZDPS09

INDONESIA
สายการบิน :THAI Lion AIR

ราคาเริ่มต้น:12,999-

สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย ชมวิวภูเขาไฟ
พร้อมถ่ายรูปสุดชิคประตูสวรรค์ "เลมปูยางค์" เยื่อนพระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา ความงามแห่งศิลปะสไตล์บาหลี
เช็คอินแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปรังนก
พิเศษ...ชมโชว์คะชักสุดตื่นตาตื่นใจ และดินเนอร์ซีฟู๊ดหาดจิมบารัน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน !!

 

กำหนดเดินทาง: ธ.ค. 62 - มิ.ย. 63

 

 


 

 

 

 

 ทัวร์มมหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

 


ระยะเวลา :5 วัน 4 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 19,900 -
 
 
วัดบราตัน ชมนาขั้นบันได ชมวิหารทานาต์ลอต
วัดปุราเบซากิห์ วัดเลมปูยางค์ บาหลีสวิงค์
ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต
มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี เยี่ยมชมไร่กาแฟขี้ชะมด
ช้อปปิ้ง MALIOBORO ณ เมืองย็อกยาการ์ตา ร้านกฤษณา
พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น
แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี ถุงผ้า+ร่ม
 
 
เดินทางเดือน  ต.ค. - พ.ย.
 

 

 

 

 

 ทัวร์เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก สวรรค์บนดิน] 4D2N

 


 

ราคาเริ่มต้น: 12,999 .-
 
 
เกาะสวรรค์ บาหลี เที่ยวคุ้ม พักดี 4 ดาว สัมผัสมนต์เส่นห์แห่งเมืองบาหลี ชมวิหารทานาล็อต วิหารหลวงเบซากีห์ วิหารเทมภัคสิริงค์ ชมโชว์สุดตื่นตาบารองแดนซ์
ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินชายหาดจิมบารัน เช็คอินจุดชมวิว และถ่ายรูปรังนก วานากิรี ฮิลส์
 
 
เดินทางเดือน  ธ.ค 62 - มี.ค 63
 

 

 

 

 

 ทัวร์อินโด บาหลี 4 วัน 3 คืน 

 ราคาเริ่มต้น: 12,999 .-
 
 
เที่ยวชมหมู่บ้านคินตามณีทานอาหารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน  ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ ตื่นตาไปกับวิหารเทมภัคศิริงก์  สักการะวัดเม็งวี ที่มีความโดดเด่น ชมวิวเทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลันดานูโอ้โหไปกับทะเลสาบบราตัน อื้อหือไปกับวิหารทานาล็อท  ช้อปปิ้งเพลินเพลิน ย่านคูต้าร์ เซ็นเตอร์ ตลาดปราบเซียน 
พิเศษ!! เต็มอิ่มกับอาหารทะเลซีฟู๊ด สดสด พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกริมหาด
พิเศษ!! ชมโชว์ระบำบารองแด๊นซ์
***ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
 
 
เดินทางเดือน
กันยายน - พฤศจิกายน 2562  
 

 

 

 

 

 ทัวร์มหัศจรรย์...บาหลี 4 วัน 3 คืน

 


ระยะเวลา :4 วัน 3 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 21,900.-
 
 
วัดอูลูวาตู วัดบราตัน วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
ชม ปุราเบซากิห์ วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์
Bali Swing สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นชิงช้าสุดชิคของบาหลี
ชมวิหารทานาต์ลอต จุดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะบาหลี
ชมการแสดงระบำเกอจัก การแสดงพื้นเมืองของชาวบาหลี
ชมความสวยงามของ สวนน้ำตีร์ตากังกา นาขั้นบันได
ถ่ายรูปกับประตูแห่งความฝัน ประตูฮันดารา
พิเศษ!! เมนู seafood ณ หาดจิมบารัน
แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี ถุงผ้า+ร่ม
 
 
เดินทางเดือน  พ.ย.62 - ม.ค. 63
 

 

 

 

 

 ทัวร์มหัศจรรย์...บาหลี เกาะนูซา ปนีดา 5 วัน 4 คืน

 


ระยะเวลา :5 วัน 4 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 17,900 -
 
 
สัมผัสบรรยากาศ เกาะ Nusa Penida และรับประทานอาหารที่ชายหาดจิมบารัน
ชม วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได ประตูฮันดารา และ วัดเทมภัคสิริงค์
ชม หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์
ชม วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ และ สวนน้ำตีร์ตากังกา
เที่ยว บาหลีสวิงค์ และ วิหารทานาต์ลอต
ชมการแสดงบารองแดนซ์
ชอปปิงตลาดปราบเซียน และร้าน Krisana
 
 
เดินทางเดือน  ต.ค. - พ.ย.
 

 

 

 

 

 ทัวร์มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน

 


ระยะเวลา :4 วัน 3 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 11,999 -
 
 
ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot)
ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์
ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน
ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี
ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด
ชม วัดเบซากีซ์ และ บาหลีสวิงค์
พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)
แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม
 
 
เดินทางเดือน  ก.ย - พ.ย. 62
 

 

 

 

เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์]

 Code :ZDPS06

INDONESIA

ราคาเริ่มต้น:10,999 .-

เยือนดินแดน "อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" อัศจรรย์วิหารกลางทะเลทานาล็อท ชมประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ดินเนอร์ซีฟู๊ดบาหลี ณ หาดจิมบารัน

พักดี 4 ดาว

 

กำหนดเดินทาง  ก.ย - พ.ย 62

 

 


 

 

วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan)

วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย

Visitors: 45,109