ทัวร์ ฝรั่งเศส


PARIS FREE STYLES 8 วัน 5 คืน

 

 

code GO3CDG-TG001


ทัวร์ ฝรั่งเศส
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบินไทย (TG)


ราคาเริ่มต้น 48,900.-

 

นำท่านบินตรงสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสวรรค์ของ นักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)
เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ Chic Outlet La Vallee Village

กำหนดเดินทาง

วันที่ 2-9 มี.ค. 62
วันที่ 5-12 เม.ย. 62
วันที่ 8-15, 10-17, 12-19 เม.ย. 62
วันที่ 30 เม.ย.-7 พ.ค. 62
วันที่ 5-12, 13-20 พ.ค., 31 พ.ค.-7 มิ.ย. 62
วันที่ 24 มิ.ย.-1 ก.ค. 62

 


 

 

Paris (Hash Tag Paris)
มงต์แซงต์มิเชล – แวร์ซายน์ 9 วัน 6 คืน

 


code GO3CDG-TG007


ทัวร์ ฝรั่งเศส
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบินไทย (TG)


ราคาเริ่มต้น 59,900.-

เยือนแคว้นนอร์มังดี (Normandy) เที่ยวเมืองรูอ็อง (Rouen) อดีตเมืองหลวงแห่งนอร์มังดี เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches ณ เมืองโดวิลล์ (Deauville) เมืองชายทะเลระดับ 5ดาว สถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada
เยือนมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของยุโรป
เต็มอิ่มกับปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก
เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่
พักปารีส 4 คืน


กำหนดการเดินทาง

วันที่ 12-20 ก.พ. 62
วันที่ 17-25 มี.ค. 62
วันที่ 6-14, 8-16 เม.ย. 62
วันที่ 9-17 เม.ย. 62
วันที่ 29 เม.ย.-7 พ.ค. 62
วันที่ 30 เม.ย.-8 พ.ค. 62
วันที่ 17-25 พ.ค., 31 พ.ค-8 มิ.ย 62
วันที่ 7-14, 20-28 มิ.ย., 28 มิ.ย-6 ก.ค 62

 


 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 32,449