ทัวร์ญี่ปุ่น พรีเมี่ยม

 

 

code JLAO01


 ทัวร์: ญี่ปุ่น

ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
สายการบิน: JAPAN AIR


ราคาเริ่มต้น 48,888.-

 

อาโอโมริ เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร และธรรมชาติที่งดงาม
นมัสการพระใหญ่อาโอโมริ ณ วัดเซอิริวจิ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ ที่จำลองเทศกาลโคมไฟอันเลื่องชื่อ
สัมผัสความงามของ ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะฮอนชู
เยือนเมืองหลวงเก่า ฮิโรซากิ ชมปราสาทงามคู่เมือง
ชมเจดีย์ที่สวยที่สุดในโทโฮคุ เจดีย์ฮิโรซากิ
เที่ยวเมืองฮาจิโนะเฮะ (Hachinohe) เมืองท่าเรือ ที่มีดีที่ ตลาดเช้า
และ อุทยานธรรมชาติทาเนะซาชิไคกัน
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและผลผลิตจากแอปเปิ้ล ผลไม้ขึ้นชื่อแห่งอาโอโมริ

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
พิเศษ!! สัทผัสประสบการณ์การทำ ข้าวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟรุคาวะ
ที่อาหารทะเลทั้งสด สะอาด อร่อย มีคุณภาพ


กำหนดเดินทาง

21-27 มีนาคม 2562
22-28 พฤษภาคม 2562

 


 

 

code TGFUK01
ทัวร์: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: BANGKOK AIRWAYS


ราคาเริ่มต้น 39,888.-

 

เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย ชมความงาม อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ณ สวนเลื่องชื่อ คาวาจิฟูจิเอ็น
เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน
ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์
รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก ณ เมืองนางาซากิ
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง

พิเศษ!! แช่ออนเซ็น
Free!! Wi-Fi บนบัสตลอดรายการ

กำหนดเดินทาง
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562

 


 

 

 

 


code TGNRTKIX02


ทัวร์: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
สายการบิน: BANGKOK AIRWAYS


ราคาเริ่มต้น 48,888.-

  

 ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโอสุคันนอน เมืองนาโกย่า

ช้อปปิ้งจุใจ 3 ย่านดังของ 3 เมือง อิออนมอลล์ ซาคาเอะ และชินไซบาชิ

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

พิเศษ!!! แต่งชุดกิโมโน ใส่เที่ยวรอบเกียวโต 
ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ของที่ระลึกจากทางบริษัท

กำหนดเดินทาง

12-16 เมษายน 2562 
13 - 17 เมษายน 2562

 


 

 

Visitors: 23,992