ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว 5D2N

 

code: KIX01 XJ

ทัวร์:ญี่ปุ่น

ระยะเวลา:5 วัน 2 คืน

สายการบิน:AIR ASIA X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 13,999 -

 

* ไฮไลท์
– วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท


การเดินทาง
19-23 มิ.ย 62 - 29 ต.ค มิ.ย 62


 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO LAVENDER  5D3N

 

code: HJT-XJ53-B03

ทัวร์:ญี่ปุ่น

ระยะเวลา:5 วัน 3 คืน

สายการบิน:Air ASIA

ราคาเริ่มต้น 14,777 -

 

* ไฮไลท์
ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์ – โอไดบะ
นาริตะ - โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน
อิสระท่องเที่ยว
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์,ล่องเรืองหงส์,ภูเขาไฟฟูจิการเดินทาง
20 มิ.ย. 62 -  4 ต.ค. 62


 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HJO-XJ53-C03 HAPPY OSAKA ชีวิตดี๊ดี 5 วัน 3 คืน

 

code: HJO-XJ53-C03

ทัวร์:ญี่ปุ่น

ระยะเวลา:5 วัน 3 คืน

สายการบิน:Air ASIA

ราคาเริ่มต้น 14,777 -

 

* ไฮไลท์
ช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ สาม โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ– ป่าไผ่ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน


การเดินทาง
3 ก.ค. 62 - 2 ต.ค. 62  


 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น: OSAKA MIYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้

coed:  XJ131
 วัน 3 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 14,888.-
ไฮไลท์ทัวร์

  เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้
- อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
- ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ร้านดิวตี้ฟรี - หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ

กำหนดการเดินทาง:

เดินทาง 24  มิถุนายน 2562 - 04 ตุลาคม 2562

 


 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น: TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้

coed:  XJ130
 วัน 3 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 14,888.-
ไฮไลท์ทัวร์

 วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเช็นธรรมชาติ
- ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้
- อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

กำหนดการเดินทาง:

เดินทาง 25 - มิถุนายน 2562 - 29 กันยายน 2562

 


 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น: OSAKA KYOTO MIYAMA ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้

coed:  XJ132
 วัน 3 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 14,888.-
ไฮไลท์ทัวร์

 - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ – มิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต
- เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - หุบเขาและน้ำตกมิโนะ
- อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

กำหนดการเดินทาง:

เดินทาง 24 - มิถุนายน 2562 -  03 ตุลาคม 2562

 


 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น: NAGOYA หนีร้อน มาบอกรัก 5D3N

coed:  NGO10 
 วัน 3 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 14,889.-
ไฮไลท์ทัวร์

  – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์
ปราสาทนาโกย่า – ช้องปิ้ง ซากาเอะ - DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท
อิสระเต็มวัน ในเมืองนาโกย่า ตามอัธยาศัย

กำหนดการเดินทาง:

เดินทาง 23-27 มิ.ย 62  26-30 มิ.ย 62

 


 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น: TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้

coed:  XJ129
 วัน 3 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 14,888.-
ไฮไลท์ทัวร์

 นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง:

เดินทาง 24 มิ.ย  62 - 30 กันยายน 62 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น: TOKYO LAVENDER ลาลาลอย! 4D3N

coed:  NRT12
 วัน 3 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 14,889.-
ไฮไลท์ทัวร์

 โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK – หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ – นาริตะ
อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ

กำหนดการเดินทาง:

เดินทาง ตลอดเดือน มิ.ย - ก.ย 62

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียวม่วงมณี]

code: ZNRT10

ทัวร์:ญี่ปุ่น

ระยะเวลา:5 วัน 3 คืน

สายการบิน:air asia

ราคาเริ่มต้น 14,999 -

* ไฮไลท์
 เพลิดเพลินกับความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
โอไดบะ ภูเขาไฟฟูจิ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-1-วัน
ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริการเดินทาง
26  ก.ค. 19 - 1 ต.ค. 19


 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ช่อม่วง]

code: ZNRT08

ทัวร์:ญี่ปุ่น

ระยะเวลา:5 วัน 3 คืน

สายการบิน:Thai Lion air

ราคาเริ่มต้น 14,999 -

* ไฮไลท์
 เพลิดเพลินทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่ง ชมความสวยงามภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปประทับใจกับเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ อิ่มอร่อยยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้
วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ
ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิการเดินทาง
3 ก.ค. 19 - 1 ต.ค. 19


 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY FUKUOKA ปังปัง 5D3N

 

code: HJF-SL53-B02

ทัวร์:ญี่ปุ่น

ระยะเวลา:5 วัน 3 คืน

สายการบิน:Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น 15,876 -

 

* ไฮไลท์
– ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก
เมืองเปปปุ - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ
– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้ -อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน


การเดินทาง
18 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา [เลสโกโอซาก้า ชวนชื่นรื่นรมณ์]

code: ZKIX10 

ทัวร์:ญี่ปุ่น

ระยะเวลา:5 วัน 3 คืน

สายการบิน:air asia

ราคาเริ่มต้น 15,999 -

* ไฮไลท์
 ช้อปปิ้งเต็มอิ่มจุใจ ณ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ สัมผัสเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน
โอซาก้า นารา วัดโทไดจิ
สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า
ห้าง-DONTON-PLAZA
ชินไซบาชิ อิสระฟรีเดย์-1-วัน
เกียวโต อาราชิยาม่า ป่าไผ่ ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว
ศาลเจ้าเฮอัน พิพธีชงชา ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
โกเบ ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์


การเดินทาง
11  ก.ค. 19 - 30 ก.ย. 19


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น: TOKYO LAVENDER ยืน1 5D3N

coed:  NRT11
 วัน 3 คืน
 

ราคาเริ่มต้น: 15,999.-
ไฮไลท์ทัวร์

  – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์ 
ปราสาทนาโกย่า – ช้องปิ้ง ซากาเอะ - DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท
อิสระเต็มวัน ในเมืองนาโกย่า ตามอัธยาศัย

กำหนดการเดินทาง:

เดินทาง ตลอดเดือน ก.ค 62

 


 

 

Visitors: 45,109