ทัวร์เกาหลีราคาโปรโมชั่น


   1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ (-/-/-) 
 2 : อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังซา – จูซังจอลลี่ (-/L/D) 
 3 : ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ซอพจิโกจิ – ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike (B/L/D) 
 4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร – ร้านค้าสมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู – กรุงเทพ (B/L/-) 

 

  1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ (-/-/-) 
 2 : อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังซา – จูซังจอลลี่ (-/L/D) 
 3 : ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ซอพจิโกจิ – ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike (B/L/D) 
 4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร – ร้านค้าสมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู – กรุงเทพ (B/L/-) 

 

   1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ (-/-/-) 
 2 : อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังซา – จูซังจอลลี่ (-/L/D) 
 3 : ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ซอพจิโกจิ – ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike (B/L/D) 
 4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร – ร้านค้าสมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู – กรุงเทพ (B/L/-) 
ทัวร์ : Macao [ มาเก๊า ]เที่ยวเมือง : Macau (มาเก๊า) สายการบิน : Thai AirAsiaระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

 

 

 

Visitors: 36,114