เชจู ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ก.ย.-พ.ย. ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER-NOVEMBER


พิเศษ!! ราคาโปรโมชั่นทุกพีเรียดเฉพาะ 9 ที่แรก จองด่วนก่อนเต็มทุกที่นั่ง (ที่นั่งจะมีการปรับราคาขึ้นหากมีผู้จองถึงจำนวน)

กรุณาชำระค่าใช้จ่ายภายในวันถัดไปและแจ้งยืนยันการโอนก่อนเวลา 14:00 น.หากชำระล่าช้าบริษัทขอตัดสิทธิ์ให้กับท่านอื่นที่รออยู่

โปรดอัพเดทราคาที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง
 
 
 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ (-/-/-) 
 2 : อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังซา – จูซังจอลลี่ (-/L/D) 
 3 : ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ซอพจิโกจิ – ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike (B/L/D) 
 4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร – ร้านค้าสมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู – กรุงเทพ (B/L/-) 
 
Highlight 
 เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ภูเขาไฟซองซานอิลจูบง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 4วัน 2คืน บิน EASTAR JET,อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน,พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค,ภูเขาซองอัค,วัดซันบังซา,จูซังจอลลี่,ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง,ซอพจิโกจิ,ร้านน้ำมันสน,หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ,ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป,ปั่นจักรยาน Rail Bike,ยงดูอัมร็อ,ร้านค้าสมุนไพร,ซุปเปอร์มาร์เก็ต,ศูนย์เครื่องสำอาง,ศูนย์โสม,ดิวตี้ฟรี,ดาวทาวน์เมืองเชจู
 
 
Eastar Jet (ZE) เวลาบินขาไป 02:35 - 09:30 BKK - CJU ZE552
เวลาบินขากลับ 21:30 - 01:05 CJU - BKK ZE551

 
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 4,900 บาท 
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีเตียงท่านละ 4,900 บาท
 
 
ส.  31 ส.ค.-03 ก.ย. 9,300.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
อา.  01-04 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  02-05 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  03-06 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  04-07 ก.ย. 8,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  05-08 ก.ย. 9,900.- Jeju Air เหลือ 1 ที่นั่ง
ศ.  06-09 ก.ย. 8,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  07-10 ก.ย. 8,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  08-11 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 7 ที่นั่ง
จ.  09-12 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  10-13 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  11-14 ก.ย. 8,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  12-15 ก.ย. 8,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  13-16 ก.ย. 8,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  14-17 ก.ย. 8,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  15-18 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  16-19 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  17-20 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  18-21 ก.ย. 8,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  19-22 ก.ย. 8,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  20-23 ก.ย. 8,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  21-24 ก.ย. 8,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  22-25 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  23-26 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  24-27 ก.ย. 8,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  25-28 ก.ย. 8,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  26-29 ก.ย. 8,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  27-30 ก.ย. 8,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  28 ก.ย.-01 ต.ค. 8,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  29 ก.ย.-02 ต.ค. 11,300.- Jeju Air เต็ม
จ.  30 ก.ย.-03 ต.ค. 8,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  01-04 ต.ค. 9,300.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  02-05 ต.ค. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  03-06 ต.ค. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  04-07 ต.ค. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  05-08 ต.ค. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  06-09 ต.ค. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  07-10 ต.ค. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  08-11 ต.ค. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  09-12 ต.ค. 10,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  10-13 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  11-14 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
15,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  12-15 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
10,800.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  13-16 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
10,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  14-17 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  15-18 ต.ค. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  16-19 ต.ค. 10,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  17-20 ต.ค. 10,800.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  18-21 ต.ค. 10,800.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  19-22 ต.ค. 10,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  20-23 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
10,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  21-24 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
10,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  22-25 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
11,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  23-26 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
10,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  24-27 ต.ค. 10,800.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  25-28 ต.ค. 10,800.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  26-29 ต.ค. 10,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  27-30 ต.ค. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  28-31 ต.ค. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  29 ต.ค.-01 พ.ย. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  30 ต.ค.-02 พ.ย. 10,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  31 ต.ค.-03 พ.ย. 10,500.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  01-04 พ.ย. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  02-05 พ.ย. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  03-06 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  04-07 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  05-08 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  06-09 พ.ย. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  07-10 พ.ย. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  08-11 พ.ย. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  09-12 พ.ย. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  10-13 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  11-14 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  12-15 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  13-16 พ.ย. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  14-17 พ.ย. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  15-18 พ.ย. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  16-19 พ.ย. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  17-20 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  18-21 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  19-22 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  20-23 พ.ย. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  21-24 พ.ย. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  22-25 พ.ย. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  23-26 พ.ย. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  24-27 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
จ.  25-28 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  26-29 พ.ย. 9,600.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พ.  27-30 พ.ย. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  28 พ.ย.-01 ธ.ค. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  29 พ.ย.-02 ธ.ค. 10,200.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  30 พ.ย.-03 ธ.ค. 9,900.- Jeju Air เหลือ 8 ที่นั่ง

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบินเรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวนดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลี)***

** รายการนี้ไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางจากไทย ไกด์จะรอรับลูกค้าอยู่ที่สนามบินเกาหลี เป็นคนไทย 1 ท่าน เกาหลี 1 ท่าน**

ณ วันเดินทาง จะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร การเช็คอินโหลดกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้แล้ว ทุกท่านจะพบกับไกด์ซึ่งเป็นคนไทยถือป้ายรอรับอยู่ตามเวลาที่กรุ๊ปไปถึง (เนื่องจากไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยเดินทางไปด้วย)สำคัญ!!! ** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice พร้อมแจ้งยอดชำระก่อนเวลา 14:00 ในกรณีที่ไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท

2. หลังชำระค่าทัวร์ท่านสามารถส่งหลักฐานมาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ที่ทาง E-mail หรือOfficial Line

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของบริษัท

ราคานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ เท่านั้น

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

5. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

6. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) *ขอสงวนสิทธิ์เอกสารเคลมขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท ต่อท่านตลอดทริป

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)

5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

6. ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง

1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง

2. ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)

3. เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

10. การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของบริษัท

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจขอบริษัทกำกับเท่านั้น

12. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี

13. ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกำหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช้อปร้านละ 3,000 บาท

14. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้

15. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน

16.  ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้

17. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

18.  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

Visitors: 45,195