>

บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museums) และโบสถ์น้อยซิสทีน (Sistine Chapel) ในโรม

บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museums) และโบสถ์น้อยซิสทีน (Sistine Chapel) ในโรม


บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museums) และโบสถ์น้อยซิสทีน (Sistine Chapel) ในโรม
รหัสทัวร์
TKA22016
ราคาเริ่มต้น
2,267 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ค้นพบความสำเร็จของมนุษยชาติในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมาผ่านกลุ่มพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่
 • ยืนอยู่ภายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์น้อยซิสทีนและตื่นตาไปกับจิตรกรรมฝาผนังอันตระการตาบนเพดาน
 • สำรวจพิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัยและใช้เวลาชื่นชมผลงานชิ้นเอกยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาต่างๆ

 สิ่งที่คุณจะได้พบ

 • มีพื้นที่รับฝากสัมภาระให้บริการ ณ สถานที่ทำกิจกรรม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
 • โปรดแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้เข้าร่วมควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว หรือใช้ผ้าพันคอคลุมไหล่
 • หากคุณออกจากสถานที่แห่งนี้ไปแล้ว คุณจะไม่สามารถกลับเข้ามาใหม่ได้อีก
 • จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยภาคบังคับก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน แนะนำให้มาถึงอย่างน้อย 20-30 นาทีก่อนเวลาบนเวาเชอร์ของคุณ เผื่อในกรณีที่เกิดความล่าช้า
 • ในช่วงฤดูท่องเที่ยว (พ.ค.-ก.ย.) บัตรมีจำนวนจำกัด ขอแนะนำให้จองล่วงหน้า
 • พิพิธภัณฑ์วาติกันเปิดให้ผู้ทุพพลภาพทุกคนเข้าชมฟรีโดยมีผู้ทุพพลภาพที่ผ่านการรับรองมากกว่า 74% กรุณานำใบสำคัญการทุพพลภาพของท่านมาด้วยในวันเข้าเยี่ยมชม การเข้าฟรียังขยายไปถึงหนึ่งคนที่มาพร้อมกับผู้ทุพพลภาพ
 • สตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มีรถเข็นเด็ก และผู้เข้าชมที่ใช้ไม้ค้ำยันหรือเก้าอี้รถเข็น สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกันก่อนได้ โปรดทราบ: พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อจองการเข้าพิเศษหรือการเข้าพิเศษพร้อมตั๋วออดิโอไกด์
 • กรุณานำบัตรประจำตัวที่ถูกต้องมาเพื่อยืนยัน หากคุณไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวได้ในวันที่คุณเข้าชม คุณจะต้องชำระค่าตั๋วเต็มจำนวน ณ สถานที่และจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับบัตรโดยสารที่คุณจอง
 • โปรดทราบว่าเวลาเริ่มต้นจริงสำหรับการเยี่ยมชมอาจเป็นทุก ๆ 15 นาที โดยเริ่มจากช่วงเวลาที่เลือกและเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง (เช่น 10:00 น./10:15 น./10:30 น./10:45 น.) ตรวจสอบเวลาที่แน่นอนของการเข้าชมบนเวาเชอร์ของคุณ

 แผนที่


* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *
ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museums) และโบสถ์น้อยซิสทีน (Sistine Chapel) ในโรม 2,267

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • พิพิธภัณฑ์วาติกันและโบสถ์น้อยซิสทีน 1 ใบ
 • ค่าธรรมเนียมการจอง

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ออดิโอไกด์
 • ไกด์ทัวร์

 หมายเหตุ

 • ตั๋วมีอายุการใช้งาน 90 วัน
จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน