meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์ออสเตรีย
พบ
3 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK190016
เดินทางช่วง
23 ก.ค. - 30 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK191062
ปราสาทนอยชวานสไตน์ | พระราชวังเชินบรุนน์ | ปราสาทปราก | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | เชสกี้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท
เดินทางช่วง
22 ก.ค. - 29 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK191007
มิวนิค | โรเธนเบิร์ก | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท | เวียนนา
เดินทางช่วง
22 ก.ค. - 30 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 51,900 บาท