meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์กัมพูชา
พบ
6 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

มหัศจรรย์...กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ

ทัวร์โค้ด

MEOK190431
เดินทางช่วง
8 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

มหัศจรรย์....กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

ทัวร์โค้ด

MEOK190432
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 12,900 บาท