meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์จีน
พบ
930 ช่วงวันเดินทาง จาก 114 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

FDKMG01 คุนหมิง แผ่นดินแดง ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์ 4 วั น2 คืน บินเช้า

ทัวร์โค้ด

MEOK190294
เดินทางช่วง
19 ก.พ. - 2 มิ.ย. 63 (45 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
 • 18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  1 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
  3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  8 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
  2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
  8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
  29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
  30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 33 )
 Thai AirAsia
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,888 บาท

SCKMG01 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส 5 วัน 2 คืน บินเช้า-กลับดึก (7888)

ทัวร์โค้ด

MEOK190545
เดินทางช่วง
19 ก.พ. - 24 มี.ค. 63 (17 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
 Shandong Airlines
5 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,888 บาท

มหัศจรรย์...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว

ทัวร์โค้ด

MEOK190484
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 24 มี.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
 Shandong Airlines
5 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,900 บาท

MU116 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK200277
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 29 มี.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
 China Eastern
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 8,898 บาท

ZKMG13 จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ [เลทส์โก กุหลาบพันปี]

ทัวร์โค้ด

MEOK200273
สัมผัสความหนาวเย็น 'ภูเขาหิมะเจียวจื่อ' และแผ่นดินสีทอง ตงชวน
ชมความงามกุหลาบพันปี 'อาซาเลีย'
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 12 พ.ค. 63 (19 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
 Lucky air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 8,999 บาท

FD512 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5วัน 3คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK190060
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 27 เม.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
 Air asia
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,888 บาท

8LLJG01 บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์ ดินแดนในฝัน ก.ย.19

ทัวร์โค้ด

MEOK190274
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 29 เม.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
 Lucky air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,888 บาท

KY102 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK200013
เดินทางช่วง
19 ก.พ. - 9 มี.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
 kunming airline
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,888 บาท

KY103 Kunming Cherry Blossom 4วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK200075
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 28 มี.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
 kunming airline
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,888 บาท

WE101: ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ICE WORLD 4วัน 3คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK200119
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 1 ก.ค. 63 (19 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
 Thai Smile Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,888 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 114 โปรแกรม