meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์โครเอเชีย
พบ
42 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZZAG03 โครเอเชีย ซาเกร็บ สปลิท มาลี สตอน ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ [เลทส์โก พลิตวิเซ่รอรัก]

ทัวร์โค้ด

MEOK190798
ชมความสง่างามของดินแดนที่ได้รับการขนามนามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก" เข้าชมความสวยงามของ "อุทานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า" พร้อมล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค
เดินทางช่วง
29 มี.ค. - 4 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63
 Qatar Airways
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 39,999 บาท

EK021 แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190035
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 7 เม.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63
31 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 43,900 บาท

CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 DAYS 6 NIGHTS BY TK

ทัวร์โค้ด

MEOK200521
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 26 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
27 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
27 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 47,777 บาท

WINTER IS COMING CROATIA โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK190205
เมืองโอพาเทีย | อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ | เมืองสปลิท | เมืองซาดาร์ | เมืองสตอน |เมืองโทรเกียร์ เมืองซิเบนิค | เมืองดูบรอฟนิก | เมืองซาเกรบ
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 28 มี.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
 Emirates Airlines
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 48,991 บาท

EK021 แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK190004
เดินทางช่วง
31 มี.ค. - 7 พ.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
31 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 7 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

PERFECT OF EASTERN EUROPE อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK200422
มิลาน | เวโรนา | เวนิส | อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ | ซาเกรบ | เบลด | ฮัลสตัท | เวียนนา
เดินทางช่วง
29 มี.ค. - 12 ก.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
29 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
3 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
3 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
10 วัน 7 คืน
เริ่มเพียง 52,900 บาท

อิตาลี – โครเอเชีย – ออสเตรีย – เชก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK200346
เกาะเวนิส | โรวินจ์ | โอพาเทีย| อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ | ซาเกรบ | กราซ | เวียนนา | เชสกี้ ครุมลอฟ | คาร์โลวี วารี | ปราก
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 23 ก.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
9 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
14 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
10 วัน 7 คืน
เริ่มเพียง 57,900 บาท

GREATEST CROATIA โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK200034
เมืองโอพาเทีย | อุทยานพลิตวิเซ่ | เมืองสปลิท | เมืองซาดาร์ | เมืองสตอน |เมืองโทรเกียร์ เมืองซิเบนิค | เมืองดูบรอฟนิก | เมืองซาเกร็บ
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 8 ก.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
4 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63
30 มิ.ย. 63 - 8 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 59,900 บาท

อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK200133
มิลาน | เจนัว | ลา สเปเซีย | เวนิส | โอพาเทีย | อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ | ซาเกร็บ | เบลด | ฮัลสตัท | เวียนนา
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 12 ก.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
3 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
3 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
10 วัน 7 คืน
เริ่มเพียง 62,900 บาท