meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์ฝรั่งเศส
พบ
223 ช่วงวันเดินทาง จาก 62 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N

ทัวร์โค้ด

MEOK190099
เดินทางช่วง
13 มี.ค. - 16 เม.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 Oman Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 29,888 บาท

PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING 6D3N

ทัวร์โค้ด

MEOK190625
เดินทางช่วง
21 มี.ค. - 7 พ.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
 Kuwait Airways
6 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 33,999 บาท

PARIS : IT’S SO GOOD (ปารีส) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX)

ทัวร์โค้ด

MEOK200372
ปารีส | หอไอเฟล | ล่องเรือบาโตมุช | อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส 3 วัน
เดินทางช่วง
16 พ.ค. - 22 พ.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63
 Cathay Pacific
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 38,900 บาท

มหัศจรรย์.... ฝรั่งเศส

ทัวร์โค้ด

MEOK200337
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 9 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
27 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
18 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 39,900 บาท

ZCDG24 ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอแลนด์ [เลทส์โก วอนทิวลิปฝากรัก]

ทัวร์โค้ด

MEOK190778
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิป ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว!! ชมเมืองมรดกโลกเสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ "จัตุรัสกรองต์ ปลาซ" ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป
เดินทางช่วง
17 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
 Cathay Pacific
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 39,999 บาท

ZCDG20 ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ [เลสโก กังหันลมหอบรัก]

ทัวร์โค้ด

MEOK191136
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ หมู่บ้านไร้ถนน ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น"
เดินทางช่วง
14 มี.ค. - 6 มิ.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
14 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63 - 6 มิ.ย. 63
 Etihad Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 39,999 บาท

ZCDG25 ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอแลนด์ [เลทส์โก วอนกังหันลมฝากรัก]

ทัวร์โค้ด

MEOK191162
ชมหมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของประเทศเนเธอร์แลนด์ "หมู่บ้านกีธูร์น" ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ "จัตุรัสกรองต์ ปลาซ" ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป
เดินทางช่วง
21 พ.ค. - 28 พ.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
 Cathay Pacific
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 39,999 บาท

EK010B ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190036
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 7 ก.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 40,900 บาท

EK010A ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190048
เดินทางช่วง
18 มี.ค. - 31 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 40,900 บาท

EK010B ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK200267
เดินทางช่วง
28 พ.ค. - 7 ก.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
28 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 41,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 62 โปรแกรม