meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์ฝรั่งเศส
พบ
12 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

EK010B ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190036
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 7 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 41,900 บาท

EK010B ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK200267
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 7 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 41,900 บาท

EK011A ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน **รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**

ทัวร์โค้ด

MEOK190039
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

EK011A ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK200041
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

UNTOUCHABLE VIEW OF ALPS อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK200437
มิลาน | ชาโมนิกซ์ | ขึ้นชมยอดเขามองบลังค์ | เจนีวา | มองเทรอซ์ | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเคน | ขึ้นเขาริกิ
เดินทางช่วง
22 ก.ค. - 28 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 52,900 บาท

EK009 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน (ปารีส - โรม)(Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK190006
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 2 ส.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ค. 63 - 7 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
 Emirates Airlines
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 54,900 บาท