meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์ฝรั่งเศส
พบ
55 ช่วงวันเดินทาง จาก 24 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N

ทัวร์โค้ด

MEOK190099
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 16 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 Oman Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 39,888 บาท

EK010B ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190036
เดินทางช่วง
28 พ.ค. - 7 ก.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
28 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 41,900 บาท

EK010B ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK200267
เดินทางช่วง
28 พ.ค. - 7 ก.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
28 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 41,900 บาท

EK010A ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190014
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 11 พ.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 42,900 บาท

FRANCE LUXEMBOURG GERMANY NETHERLAND BELGIUM 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค้ด

MEOK200776
ปารีส | ประตูชัย | หอไอเฟล | ล่องเรือบาโตมุช | ช้อปปิ้ง | พระราชวังแวร์ซาย | แร็งส์ | ลักเซมเบิร์ก | โคโลญ| หมู่บ้านกังหันลม ซานสคันส์ | อัมสเตอร์ดัม | ล่องเรือหลังคากระจก | บรัสเซลส์
เดินทางช่วง
23 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
 Thai Airways
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 45,900 บาท

Good Morning Paris and Windmill ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค้ด

MEOK190209
ปารีส | พระราชวังแวร์ซาย | บรูกส์ | บรัสเซลส์ | อัมสเตอร์ดัม
** งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 **
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
 Thai Airways
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 47,900 บาท

EK011A ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน **รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**

ทัวร์โค้ด

MEOK190039
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

อัมสเตอร์ดัมครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK190490
หอไอเฟล | พระราชวังแวร์ซายส์ | ล่องเรือบาโตมุช | จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ |
กรีธูน์ | โคโลญ | เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOP | ล่องเรือหลังคากระจก
เดินทางช่วง
9 ก.ค. - 15 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

EK011A ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK200041
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 49,900 บาท

FRANCE NORMANDY PARIS ฝรั่งเศส นอร์มังดี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค้ด

MEOK191355
แคว้นนอร์มังดี | เมืองรูอ็อง | เมืองโดวิลล์ | มงต์แซงต์มิเชล |
ปารีส | พระราชวังแวร์ซาย | Chic Outlet La Vallee Village
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
 Thai Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 52,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 24 โปรแกรม