meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์เยอรมัน
พบ
113 ช่วงวันเดินทาง จาก 45 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

GERMANY LUXEMBOURG BELGIUM NETHERLANDS 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

ทัวร์โค้ด

MEOK200679
ดุซเซลดอร์ฟ | โคโลญ | แฟรงก์เฟิร์ต | ลักเซมเบิร์ก| บรัสเซลส์ | รอตเตอร์ดัม | กรุงเฮก | อัมสเตอร์ดัม | ล่องเรือหลังคากระจก | หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
เดินทางช่วง
24 ก.ย. - 25 พ.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
8 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63
19 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63
 Singapore Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 39,900 บาท

EK005 เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK190017
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 11 พ.ค. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
27 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
28 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63
4 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 40,900 บาท

EK034 เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK200351
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 7 ก.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 40,900 บาท

EK013A เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK190012
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 4 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 41,900 บาท

EK005A เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190037
เดินทางช่วง
20 พ.ค. - 29 ก.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
23 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 41,900 บาท

EK029 เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK200037
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 22 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
28 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
16 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 42,900 บาท

EK030 เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK200038
เดินทางช่วง
25 เม.ย. - 7 ก.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
25 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 43,900 บาท

QR212 เทศกาลดอกทิวลิป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK190679
เดินทางช่วง
29 เม.ย. - 28 พ.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 44,888 บาท

QR213 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK200295
เดินทางช่วง
25 เม.ย. - 13 มิ.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
25 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
6 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 44,900 บาท

Windmill and The Heidelberg Castle เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

ทัวร์โค้ด

MEOK190380
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก |ลักเซมเบิร์ก | จัตุรัสกรองด์ปลาซ | หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ | อัมสเตอร์ดัม
เดินทางช่วง
4 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
4 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63
 EVA Air
7 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 45,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 45 โปรแกรม