meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์ฮ่องกง
พบ
13 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZHKG02 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลทส์โก ส้มขอพร]

ทัวร์โค้ด

MEOK200470
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโปวหลิน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงมิว
ขอพรคู่รักวัดหวังต้าเซียน วัดอาม่ามาเก๊า วัดเปากง พักฮ่องกง 2 คืน
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 7 ก.ย. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 12,999 บาท

ZHKG01 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง [เลทส์โก ส้มชาบู]

ทัวร์โค้ด

MEOK190769
เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก เข้ามาเก๊า - ออกฮ่องกง พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย
ชมความงามวัด ชีหลินและสวนหนานเหลียน
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญโป่วหลิน
หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน
ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล เที่ยวโคโลอาน
โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ ช้อปปิ้งซื้อของฝากย่านกุนฮา หรือไทปาฟู้ดสตรีท
เดินทางช่วง
6 ก.ค. - 7 ก.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 15,999 บาท