meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์ไอซ์แลนด์
พบ
4 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

WPAY0608H ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190347
เดินทางช่วง
9 มี.ค. - 30 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
9 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
23 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
 Finnair
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 95,900 บาท

FINLAND AND ICELAND ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)

ทัวร์โค้ด

MEOK191228
เฮลซิงกิ | เรคยาวิค| ภูเขาเคิร์กจูเฟล| GOLDEN CIRCLE| | ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ |
ทะเลสาบโจกุลซาลอน | บลูลากูน | ล่องเรือชมปลาวาฬ
เดินทางช่วง
20 มี.ค. - 29 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
 Finnair
10 วัน 7 คืน
เริ่มเพียง 109,900 บาท