meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์อิตาลี
พบ
14 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน **ไม่รวมวีซ่าและค่าทิป**

ทัวร์โค้ด

MEOK200040
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 29 ก.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63
2 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 39,900 บาท

EK028 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK200036
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 8 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 42,900 บาท

EK027 อิตาลีใต้ 7 วัน (AMALFI COASTLINE)

ทัวร์โค้ด

MEOK190020
เดินทางช่วง
28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 44,900 บาท

WTG1208M ไฮไลท์ อิตาลี 8 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190319
เดินทางช่วง
28 พ.ค. - 2 ก.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
28 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
4 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 52,900 บาท

UNTOUCHABLE VIEW OF ALPS อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK200437
มิลาน | ชาโมนิกซ์ | ขึ้นชมยอดเขามองบลังค์ | เจนีวา | มองเทรอซ์ | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเคน | ขึ้นเขาริกิ
เดินทางช่วง
22 ก.ค. - 28 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 52,900 บาท