meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์พม่า
พบ
36 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

PMM01B-SL ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า) พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK190695
เดินทางช่วง
13 ส.ค. - 24 ต.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
13 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63
20 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63
27 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63
3 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63
10 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63
17 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63
24 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63
1 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63
15 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มเพียง 10,888 บาท

(MDL-RM01-PG) MANDALAY-BAGAN 3 DAYS 2 NIGHTS (PG)

ทัวร์โค้ด

MEOK200490
เดินทางช่วง
14 ส.ค. - 15 พ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
 Bangkok Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 11,900 บาท

PMM01A-SL ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190694
เดินทางช่วง
14 ส.ค. - 25 ต.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มเพียง 11,999 บาท

บินตรงเชียงใหม่ พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ทัวร์โค้ด

MEOK191393
ย่างกุ้ง | หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) | พระธาตุอินทร์แขวน | พระไฝเลื่อน | พระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในเมียนมาร์) | พระธาตุอินทร์แขวน | พระราชวังบุเรงนอง | พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) | ตลาดสก๊อต | เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคำ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ) | เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | วัดบารมี
เดินทางช่วง
14 ส.ค. - 30 ส.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
 Bangkok Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 14,900 บาท

เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ทัวร์โค้ด

MEOK200019
มัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี | พระราชวังมัณฑะเลย์ | ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี | สะพานไม้อูเบ็ง |
พุกาม | เจดีย์ชเวสิกอง | ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม | นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม | ระฆังยักษ์มิง
เดินทางช่วง
14 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
 Bangkok Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 19,900 บาท