meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์พม่า
พบ
332 ช่วงวันเดินทาง จาก 30 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง

ทัวร์โค้ด

MEOK190391
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มเพียง 3,999 บาท

PMM03C-DD PROMYANMAR ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์โค้ด

MEOK190604
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 5 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
2 พ.ค. 63 - 2 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
 NOK Airlines
เริ่มเพียง 4,799 บาท

พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

ทัวร์โค้ด

MEOK200006
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน |
ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 28 มิ.ย. 63 (22 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 1 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 2 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
10 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
16 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
24 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
 • 3 มิ.ย. 63 - 3 มิ.ย. 63
  6 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63
  7 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
  11 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
  13 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
  14 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
  20 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63
  21 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
  27 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63
  28 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 10 )
 NOK Airlines
เริ่มเพียง 4,990 บาท

(RGN-PV01-SL) ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL)

ทัวร์โค้ด

MEOK190520
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 25 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
13 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
10 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 5,599 บาท

(RGN-PV01-SL) ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน JAN-JUN 20 (SL)

ทัวร์โค้ด

MEOK200499
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
10 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
24 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
7 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
14 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
21 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 5,599 บาท

(RGN-SM01-SL) SPECIAL MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS (SL)

ทัวร์โค้ด

MEOK190519
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 25 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
13 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
10 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 5,999 บาท

(RGN-SM01-SL) SPECIAL MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS JAN-JUN 20 (SL)

ทัวร์โค้ด

MEOK200497
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
10 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
24 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
7 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
14 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
21 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 6,499 บาท

PMM02B-SL พม่าไหว้พระ เสริมดวงชะตา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK200696
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
3 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 6,588 บาท

พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน BY (DD)

ทัวร์โค้ด

MEOK190207
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | พระงาทัตจี | พระโกทัตจี |
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระเจตุนพญาจี | เจดีย์ชเวดากอง |
เจดีย์เอ็งต่อหยา | เจดีย์ไจ๊กะส่าน | วัดแม๊ะละมุ l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 28 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 2 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
16 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
6 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
13 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
20 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
27 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
 NOK Airlines
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 6,999 บาท

มหัศจรรย์....MYANMAR ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง

ทัวร์โค้ด

MEOK190393
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 18 พ.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 6,999 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 30 โปรแกรม