meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์นิวซีแลนด์
พบ
2 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

PNZ04-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY EP.2 6D3N

ทัวร์โค้ด

MEOK200276
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 8 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
 Malaysia Airlines
6 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 55,900 บาท