meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
พบ
310 ช่วงวันเดินทาง จาก 73 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

ทัวร์โค้ด

MEOK200322
ขึ้นชม 2 เขาสวยงาม เขาซุนเนกกา และ เขาริกิ | เข้าชมปราสาทชิลยอง | มิลาน | เซอร์แมท | กรุงเบิร์น | อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 28 ก.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 39,990 บาท

EK013A เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190047
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์, มิวนิค, จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์, ซาลบูร์ก, สวนมิราเบล,
หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, อินส์บรูค, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ลูเซิร์น, สะพานไม้ชาเปล, รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน,
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 1 เม.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 40,900 บาท

EK013A เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK190012
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 4 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 41,900 บาท

EK018A อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน ** ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป**

ทัวร์โค้ด

MEOK190034
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 27 มี.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 43,900 บาท

EK018 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

ทัวร์โค้ด

MEOK190041
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 27 มี.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 43,900 บาท

EK018 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (Apr)

ทัวร์โค้ด

MEOK190008
GLACIER EXPRESS Window to Swiss Alps, มิลาน, เจนัว, ยอดเขาทิตลิส, ลูเซิร์น, เมืองคูร์, เซนต์กัลเลน,
เซนต์มอริตส์, ทะเลสาบโคโม่,
Serravalle Designer Outlet
เดินทางช่วง
2 เม.ย. - 6 พ.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
2 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 44,900 บาท

ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

ทัวร์โค้ด

MEOK190875
มิลาน | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | โลซานน์ | อินเทอร์ลาเกน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 28 ก.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 45,900 บาท

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK191046
มิลาน | พระราชวังแวร์ซาย | หอไอเฟล| เมืองซุก | ล่องเรือบาโตมุช | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 10 เม.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
4 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 45,900 บาท

SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค้ด

MEOK191049
มหานครมิลาน | เมืองเวนิส | เมืองเซอร์แมท | ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น | ปราสาทชิลยอง | เมืองเวเว่ย์ | ลูเซิร์น | พิชิตเขากลาเซียร์ 3000
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 28 ก.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
18 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 45,900 บาท

ZZRH11 สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เซอร์แมท ลูเซิร์น [เลสโก รักสุดใจทิตลิส

ทัวร์โค้ด

MEOK190749
พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิวทิวทัศน์และธารน้ำแข็ง 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 18 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
 Thai Airways
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 45,999 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 73 โปรแกรม