meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์ไต้หวัน
พบ
10 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

ทัวร์โค้ด

MEOK190435
เดินทางช่วง
23 ก.ค. - 27 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,900 บาท

CI-202:Taiwan So Cool อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK200604
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 20 ต.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
 China Airlines
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 17,900 บาท

มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว บินการบินไทย

ทัวร์โค้ด

MEOK190442
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 12 ส.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
 Thai Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 21,900 บาท