meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์ไต้หวัน
พบ
102 ช่วงวันเดินทาง จาก 13 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค้ด

MEOK190962
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 20 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,878 บาท

มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

ทัวร์โค้ด

MEOK190435
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 27 ก.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,900 บาท

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

ทัวร์โค้ด

MEOK191079
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง |
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
เดินทางช่วง
4 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63 (29 ช่วงวันเดินทาง)
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63
5 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
 • 30 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
  2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63
  6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
  9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  13 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
  16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
  20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  27 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63
  3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
  10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63
  17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63
  24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 China Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,888 บาท

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์โค้ด

MEOK190436
เดินทางช่วง
9 ก.ค. - 27 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,900 บาท

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY (FD)

ทัวร์โค้ด

MEOK191027
อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 |
ช้อปปิ้งซีเหมินติง | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน |
น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. | บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 4 พ.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 14,900 บาท

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

ทัวร์โค้ด

MEOK200341
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 24 ต.ค. 63 (32 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
11 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
22 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
29 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63
1 ส.ค. 63 - 4 ส.ค. 63
5 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63
8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
12 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63
 • 15 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63
  19 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63
  22 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
  26 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63
  29 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
  2 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63
  5 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63
  9 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63
  12 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
  16 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63
  19 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
  23 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
  30 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63
  3 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
  7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63
  10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63
  17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
  21 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 China Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,999 บาท

มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ทัวร์โค้ด

MEOK190437
เดินทางช่วง
28 เม.ย. - 26 ก.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
28 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
21 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
6 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 16,900 บาท

CI-202:Taiwan So Cool อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน

ทัวร์โค้ด

MEOK200604
เดินทางช่วง
17 เม.ย. - 20 ต.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
 China Airlines
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 17,900 บาท

ZTPE59 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่]

ทัวร์โค้ด

MEOK191151
ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน
แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
เดินทางช่วง
25 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
 EVA Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 17,999 บาท

ZTPE52 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2]

ทัวร์โค้ด

MEOK190756
เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว
นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
 EVA Air
6 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 19,999 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม