ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SKI NEWYEAR WINTER 5วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SKI NEWYEAR WINTER 5วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น 5วัน 4คืน สัมผัสความสนุกสนานบน สกีรีสอร์ท สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย เดินชม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทดลอง ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ พิเศษ ลิ้มรสความอร่อยหอมหวานแบบไม่อั้นกับ สตรอเบอร์รี่ สดๆในสวน เมนูที่ถูกใจสาวกบุฟเฟ่ต์สุดๆกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ สุดฟินที่เราสามารถทานได้แบบไม่อั้น อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ เมืองโตเกียว เอาใจสายเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ด้วยตัวเอง


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SKI NEWYEAR WINTER 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
JPLJP_JL00106
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67
เดินทางโดย
aljapanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - เมืองโอไดบะ - ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้
 • วันที่

  2

  เมืองคาวาโกเอะ - ไร่สตรอเบอร์รี่(เก็บไม่อั้น) - สนุกสนาน ณ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • วันที่

  3

  โอชิโนะฮัคไค - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ
 • วันที่

  4

  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งด้วยตัวเองตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถบัส..แต่มีไกด์บริการให้คำแนะนำตอนเช้า ณ ล็อบบี้ของโรงแรม)
 • วันที่

  5

  วัดอาซากสะ - วิวโตเกียวสกายทรี - อิออนพลาซ่า - สนามยินนาริตะ - กรุงเทพฯ

29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
59,900 บาท
เด็กมีเตียง
59,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
57,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
43,900 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 59,900 59,900 57,900 10,000 - 43,900 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน